Doradztwo

Kompleksowe wdrożenie procedury QAL3 zgodnie z normą PN-EN 14181:2010 | Doradztwo w ochronie środowiska | Opracowania środowiskowe

Kompleksowe wdrożenie procedury QAL3 zgodnie z normą PN-EN 14181:2010

Opracowanie dokumentacji systemu AMS

 • Jednodniowy Audyt systemu AMS.
 • Opracowanie wykazu dokumentów dotyczących AMS,
 • Wymaganych normą PN–EN 14181
 • Opracowanie Księgi Eksploatacji AMS, w tym:
  • Rejestru Identyfikacyjnego AMS,
  • Rejestru Kontroli AMS,
  • Protokołu Weryfikacji AMS,
  • Protokołu Kalibracji AMS,
  • Protokołu z Interwencji,
  • Harmonogramu Prac Konserwacyjnych Urządzeń AMS,
 • Opracowanie zakresu obowiązków i uprawnień dla osoby odpowiedzialnej za AMS.
 • Przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za AMS w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz monitorowania prac przy AMS, w tym specyfikacji wymagań od:
  • Producenta/dostawcy AMS, dotyczących procedury QAL1 w zakresie danych do procedury QAL3,
  • Laboratorium Badawczego w zakresie realizacji:
  • Procedury QAL2 - cyklicznej/specjalnej kalibracji AMS,
  • Procedury AST- rocznej kontroli AMS,
  • Zakładowych służb utrzymania AMS w zakresie realizacji procedury QAL3.
  • Dopracowanie zapytania ofertowego w zakresie spełnienia wymagań od producenta/dostawcy AMS, dotyczących procedury QAL1 w zakresie danych do procedury QAL3.

Wdrożenie aplikacji Excel wspomagającej prowadzenie procedury QAL3 zgodnej z wymaganiami normy PN-EN 14181, wg kart kontrolnych CUSUM

 • Opracowanie specyfikacji wymagań do wdrożenia aplikacji,
 • Instalacja i uruchomienie aplikacji na wskazanym komputerze,
 • Przeprowadzenie szkolenia i przekazanie instrukcji użytkowania aplikacji,
 • Jednoroczny nadzór autorski w zakresie funkcjonalności aplikacji

Doradztwo w Ochronie Środowiska

Opracowujemy dokumentacje techniczno-prawną:

 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych,
 • Wnioski o wydanie pozwoleń sektorowych (na emisję do powietrza, operatów wodno-prawnych, w gospodarce odpadami),
 • Oceny i Raportów oddziaływania na środowisko,
 • Programy gospodarki odpadami,

Wykonujemy takżeprzeglądy ekologiczne instalacji oraz raporty bezpieczeństwa, przygotowanie dokumentacji i wdrożenie systemu EMAS.

CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Sp. j.
Siedziba firmy ul. Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin Telefon 81 4420600 Fax 81 4644206
Biuro w Toruniu ul. Polna 103/105, 87-100 Toruń Telefon/fax 56 623 31 08 Fax 669 048 302 Przejdź do działu kontakt