O firmie

CE2 Tech Consulting jest firmą badawczo-doradczą w ochronie środowiska.

Główna działalność firmy to badania pomiary w zakresie emisji i imisji zanieczyszczeń do powietrza.

Laboratorium Badań Środowiskowych CE2 Tech Consulting posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 974.

Dane firmy:

CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Sp. j.
ul. Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin
NIP: 712-31-15-916

Polityka jakości

CE2 Tech Consulting świadczy usługi badawcze na wysokim poziomie technicznym, merytorycznym i organizacyjnym zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

Nasze cele:

 • oferowanie usług zgodnych z wymaganiami prawa i dostosowanych do specyfiki działalności oraz potrzeb klienta
 • terminowe dostarczanie klientowi obiektywnych i rzetelnie zaprezentowanych wyników badań
 • doskonalenie skuteczności wdrożonego systemu zarządzania 

Nasze działania skierowane na osiąganie wyznaczonych celów: 

 • zatrudnienie personelu o wymaganych kwalifikacjach
 • stałe podwyższanie kwalifikacji personelu poprzez szkolenia
 • stworzenie systemu profesjonalnej obsługi klienta
 • stałe doskonalenie organizacji pracy
 • bieżące ocenianie funkcjonującego systemu, jego doskonalenie i aktualizowanie dokumentacji
 • dobór tylko wykwalifikowanych  i posiadających wymagane uprawnienia podwykonawców
 • uczestnictwo w badaniach międzylaboratoryjnych
 • utrzymanie wymaganego poziomu kompetencji technicznych w zakresie deklarowanych badań
 • zapewnienie spójności pomiarowej
 • wyposażenie Laboratorium w przyrządy pomiarowe odpowiadające zakresowi wykonywanych badań oraz zapewnienie użytkowania, realizacji systemu wzorcowania, sprawdzania oraz konserwacji tych przyrządów zgodnie z zasadami opisanymi w dokumentacji systemu zarządzania
 • stosowanie nowoczesnych i wiarygodnych metod badawczych

Zarząd

Magdalena Dziewa
Marek Piątkowski
Elżbieta Tarnas-Szwed

Kierownik Laboratorium - Marek Piątkowski

 

 

 

 

 

CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Sp. j.
Siedziba firmy ul. Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin Telefon 81 4420600 Fax 81 4644206
Biuro w Toruniu ul. Polna 103/105, 87-100 Toruń e-mail: emisje@ce2tech.pl Telefon/fax 669 048 302 Fax 669 048 302 Przejdź do działu kontakt