Pomiary okresowe i PRTR

Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw, procesów technologicznych oraz spalania i współspalania odpadów.

Pomiary okresowe

Wykonujemy pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych z procesów energetycznego spalania paliw i procesów technologicznych, z procesów spalania i współspalania odpadów zgodnie z wymaganiami ustaw i rozporządzeń Ministra Środowiska oraz wymaganiami określonymi w decyzjach administracyjnych.

Pomiary na potrzeby raportu PRTR

Wykonujemy pomiary na potrzeby PRTR (Pollution Realise and Transfer Report), do sprawozdań opłatowych włącznie z wyliczeniem indywidualnych wskaźników zanieczyszczeń.

Mierzone zanieczyszczenia

Pył ogółem i jego frakcje, NO i NOx SO2, SO3, CO, CO2, HF, H2S, HCl, NH3, metale ciężkie, rtęć, dioksyny i furany, WWA, indywidualne związki organiczne, metan.

Pomiary wykonywane są zgodnie z obowiązującymi metodami referencyjnymi.

CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Sp. j.
Siedziba firmy ul. Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin Telefon 81 4420600 Fax 81 4644206
Biuro w Toruniu ul. Polna 103/105, 87-100 Toruń e-mail: emisje@ce2tech.pl Telefon/fax 669 048 302 Fax 669 048 302 Przejdź do działu kontakt