Procedura AST i QAL2

Pomiary kontrolne systemów monitoringu ciągłego (AMS) norma 14181

Pomiary do procedury AST i QAL2 dla AMS wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 14181:2010.

Procedura AST

Jest procedurą oceny czy zmierzone wartości uzyskane z systemu monitoringu ciągłego (AMS) nadal spełniają kryteria dotyczące poprawności i ważności jego działania oraz czy jego funkcja kalibracji i zmienność pozostają takie jak wyznaczono wcześniej i czy jest aktualna.

Procedura QAL2 obejmuje:

  • Wykonanie pomiarów równoległych metodą referencyjną w stosunku do automatycznego systemu pomiarów ciągłych emisji do powietrza, dla wszystkich wielkości monitorowanych objętych systemem
  • Ocenę danych będących wynikami pomiarów referencyjnych oraz równoległymi rejestracjami z systemu automatycznego monitoringu,
  • Wyznaczenie funkcji kalibracji systemu monitoringu oraz zakresu jej ważności,
  • Obliczenie zmienności, badanie zmienności

W ramach powyższych procedur wykonujemy badanie funkcjonalności zgodnie z wymaganiami normy.

CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Sp. j.
Siedziba firmy ul. Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin Telefon 81 4420600 Fax 81 4644206
Biuro w Toruniu ul. Polna 103/105, 87-100 Toruń e-mail: emisje@ce2tech.pl Telefon/fax 669 048 302 Fax 669 048 302 Przejdź do działu kontakt