Projekt UE

 

W ramach Działania 3.7 RPO WL na lata 2014 – 2020 spółka CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Spółka Jawna realizuje projekt pt:
Wdrożenie innowacyjnej usługi optymalizacji wycieku amoniaku z instalacji odazotowania spalin

Cele projektu:
Celem projektu jest wdrożenie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, które doprowadziły do opracowania nowej usługi,
z myślą o firmach produkcyjnych, zobowiązanych do monitorowania emisji szkodliwych gazów i pyłów.

Planowane efekty:
Nowa usługa będzie dotyczyła optymalizacji pracy instalacji do redukcji tlenków azotu i będzie polegała na monitorowaniu i optymalizacji
wielkości stężeń tlenków azotu oraz amoniaku w gazach odlotowych oraz na optymalizacji stężenia amoniaku w produktach ubocznych
(popiół lotny z elektrofiltrów i gips z instalacji odsiarczania).

Wdrożeniu nowej usługi towarzyszy wprowadzenie innowacji marketingowej oraz wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Wartość projektu:
677 299,50 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
368 935,50 PLN

CE2 Tech Consulting M. Dziewa i Wspólnicy Sp. j.
Siedziba firmy ul. Powstania Styczniowego 95E/2, 20-706 Lublin Telefon 81 4420600 Fax 81 4644206
Biuro w Toruniu ul. Polna 103/105, 87-100 Toruń e-mail: emisje@ce2tech.pl Telefon/fax 669 048 302 Fax 669 048 302 Przejdź do działu kontakt